Εργασιακά θέματα

Ο Κατώτατος Μισθός Φτωχοποιεί τους Εργαζομένους και τα Λαϊκά Στρώματα

Ο υποψήφιος πρόεδρος Χαράλαμπος Αριστοτέλους έχει προβεί στην πιο κάτω τοποθέτηση σχετικά με την απόφαση για εθνικό κατώτατο μισθό.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τον κατώτατο μισθό είναι μονόπλευρη εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η φθηνή εργασία φτωχοποιεί τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Οι σημερινές σκληρές συνθήκες για την εργατική τάξη την οδηγούν στην εξαθλίωση ως αποτέλεσμα των απανωτών κρίσεων και των οξύνσεων του καπιταλιστικού συστήματος οι οποίες οδήγησαν στην συρρίκνωση των μισθών και όρων απασχόλησης τους αλλά και με την ίδια την ακρίβεια να εξανεμίζει τα εισοδήματα τους.

Η κυβέρνηση με τη στάση της αυτή επιβεβαιώνει το ρόλο της ως το πολιτικό όργανο της αστικής τάξης και του κεφαλαίου καταστρατηγώντας τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού, χωρίς να αναφέρεται σε εργάσιμες ώρες επιτρέπει στο κεφάλαιο να εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενος με ευέλικτα ωράρια ανάλογα με τις ανάγκες του.

Επίσης από το κατώτατο εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στον γεωργικό και κτηνοτροφικό κλάδο και οι οικιακοί βοηθοί.

Εμείς προτείνουμε καθορισμό του κατώτατου μισθού στα €1,200 ακάθαρτα για να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.