Περιβαλλοντικά θέματα

Το προκαταρτικό πρόγραμμα του υποψηφίου προέδρου Χαράλαμπου Αριστοτέλους περιλαμβάνει τις πιο κάτω προτάσεις και άξονες διαβούλευσης για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη:

- Δέσμευση για μείωση των ρύπων της Κύπρου στο 50% μέχρι το 2030 και να φτάσουμε μηδενικούς ρύπους το 2050.1 -

Ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό πλάνο για επίτευξη του στόχου για μηδενικούς ρύπους το 2050, σε συνάρτηση με την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - Διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της τάξεως ελάχιστον του 80% μέχρι το 2050.

- Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: αναβάθμιση του τμήματος Δασών και πυρόσβεσης με σύγχρονα μέσα πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών. - Έμπρακτη προστασία ευαίσθητων βιοτόπων σημαντικών για την βιοποικιλότητα του νησιού μας, όπως Ακάμα και Ακρωτηρίου. - Χρήση μοντέρνων τεχνολογιών για την παρατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας της Κύπρου. Ολοκληρωμένη ψηφιακή χαρτογράφηση της χλωρίδας και της πανίδας του νησιού.